Het BOL heeft een eigen visie op de toekomst van de buurten Klein Driene en De Noork opgesteld. Daarin geeft de bewonersorganisatie de gewenste ontwikkelingen aan op gebied van Welzijn, Wonen, Werken, Winkelvoorzieningen, Veiligheid, Groen en grijs en Communicatie. Zo geven zij aan belang te hechten aan betere ontmoetingsplekken in de wijk. Een centraal winkelcentrum zou daar aan kunnen bijdragen. Bovendien is het BOL van mening dat bestaande plaatsen opgewaardeerd moeten worden met bomen en banken. Verder vindt het BOL het belangrijk dat mensen langer in hun eigen buurten kunnen blijven wonen. Om dit te kunnen bereiken moeten woningen worden aangepast aan de eisen van deze tijd en moeten ze bovendien geschikt gemaakt kunnen worden voor ouderen of gehandicapten